این دارو برای نخستین بار است که در داخل کشور به تولید می‌رسد و مراحل مختلف آزمایشگاهی و کارآزمایی بالینی را پشت سر گذاشته است.

داروی بیوسیمیلار که "پگاژن" نام دارد، در دنیا تنها توسط یک شرکت آمریکایی تولید می شود، از مرحله تولید ماده اولیه و کشت سلول توسط محققین، متخصصین ایرانی شرکت "سیناژن" تولید و پس از گذر از آزمونهای متعدد آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی به تولید انبوه رسیده است.

این دارو بر اساس آخرین سطح فن آوری تولید داروهای نوترکیب تولید شده و تبدیل آن به شکل "پگیله" باعث سهولت مصرف بیماران و افزایش کارایی آن می‌شود. این تکنولوژی در حال حاضر در اختیار کشورهای بسیار معدودی در دنیا قرار دارد و ایران اولین تولیدکننده داروی "بیوسیمیلار" از این نوع است.

موسسه خیریه کسا
با انجام یک آزمایش خون ساده و ثبت نام در بانک جهانی اهدا سلول بنیادی خون  از طریق  http://iscdp.tums.ac.ir  (واقع در بیمارستان شریعتی تهران)به نجات جان بیماران وخیم خونی(عموما کودکان)بشتابیم
amirhussein

گرامی باد یاد و خاطره امیرحسین و با آرزوی شفا و سلامتی برای همه کودکان درگیر با سرطان
شماره تماس جهت مشاوره: 09130782168


Top